Berger Modellbau, Göttingen

Blech 3 Vorrichtung vorbereiten

Blech 3 Vorrichtung vorbereiten

Blech 3 Radius fräsen

Blech 3 Radius fräsen

Blech 5 Radius fräsen

Blech 5 Radius fräsen

Blech 5 Schrägen fräsen

Blech 5 Schrägen fräsen